Wat is STEP Filmservice?

Met STEP filmservice geeft STEP als eerst in de wereld mensen exact inzicht in hoe zij met belastende bewegingen hun eigen herstel tegen werken bij rugklachten blessures en RSI.

Met de BodyGuard en film ziet men precies hoe men in het gewone dagelijkse leven in overbelastende zone’s beweegt met zijn rugklachten, blessure of RSI klacht en hoe dit voorkomen kan worden.

De BodyGuard is een op de rug of ander lichaamsdeel geplaatste sensordraad (zie afb hieronder) die bij uitrekking een elektrisch signaal produceert, hiermee kunnen de bewegingen van rug en andere gewrichten precies worden gevolgd.

bodyguard

De ruststand, de maximale beweging van een gewricht en ongewenste posities kunnen in de grafiek worden aangegeven. Naast het grafiek beeld zet STEP een filmbeeld, waarin men de beweging precies kan zien.

Filmbeeld en grafiekbeeld worden met een STEP Screencapture programma in één film naast elkaar geplaatst (zie de 2 afbeeldingen hieronder), zodat men precies kan zien wanneer er overbelastende activiteiten plaatsvinden en hoe die kunnen worden voorkomen.

bodyguard
bodyguard


STEP heeft ter voorlichting, bewustmaking en scholing tientallen STEP Screencapture films gemaakt voor rugklachten, nekklachten, schouderklachten, de tenniselleboog en knieklachten die met de STEP filmservice door de STEP Instructeurs aan hun cliënten beschikbaar kunnen worden gesteld.

We zijn zeer benieuwd naar uw reacties op deze nieuw manier van voorlichting, bewustmaking en scholing bij rugklachten, blessures en RSI. U kunt hier uw reacties kenbaar maken of de link reacties rechts boven in het menu.